Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Trường Chinh, DSĐH.Nguyễn Thị Chinh

Nhà Thuốc Trường Chinh, DSĐH.Nguyễn Thị Chinh

Thôn Ngọc Sơn, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang