Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc 538, DS Tạ Thị Thanh

Quầy Thuốc 538, DS Tạ Thị Thanh

Thôn Lạc Yên 2, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang