Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Bích Cường, DSTH Trần Thị Bích

Quầy Thuốc Bích Cường, DSTH Trần Thị Bích

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang