Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Đạt Hải- CTCP TM DP Ngọc Đông, DSTH Hà Thị Hải

Quầy Thuốc Đạt Hải- CTCP TM DP Ngọc Đông, DSTH Hà Thị Hải

Thôn Bến Phà, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang