Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Sinh Quỳnh, DS Lương Thị Quỳnh

Quầy Thuốc Sinh Quỳnh, DS Lương Thị Quỳnh

Thôn Phong Cốc, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang