Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 38- CTCP TM DP Ngọc Đông, DSTH Nguyễn Thị Phượng

Quầy Thuốc Số 38- CTCP TM DP Ngọc Đông, DSTH Nguyễn Thị Phượng

Thôn Hạ, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang