Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 49, DS Nguyễn Thị Nhiệm

Quầy Thuốc Số 49, DS Nguyễn Thị Nhiệm

Số 213 Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang