Tổng đài:
1800 9229

Quầy thuốc số 530 – CTCP DP Bắc Giang tại Hiệp Hòa, DSTH Hoàng Thị Hạnh

Quầy thuốc số 530 – CTCP DP Bắc Giang tại Hiệp Hòa, DSTH Hoàng Thị Hạnh

Cẩm Trung, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang