Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 76, CTDP Ngọc Đông

Quầy Thuốc Số 76, CTDP Ngọc Đông

Khu 1, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang