Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Bình Dân 668, DSTH Trịnh Thị Điểm

Quầy Thuốc Bình Dân 668, DSTH Trịnh Thị Điểm

Thôn Đỉnh, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh