Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Huyền Lê, DSTH: Nguyễn Thị Huyền

Quầy Thuốc Huyền Lê, DSTH: Nguyễn Thị Huyền

Số 45 Nguyễn Đăng Đạo, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh