Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Ngọc Hà, DS Nguyễn Thị Hà

Quầy Thuốc Ngọc Hà, DS Nguyễn Thị Hà

Đường 18, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh