Tổng đài:
1800 9229

Quầy thuốc số 18 – Chi nhánh Công ty CPDP Bắc Ninh tại TP Bắc Ninh, DSTH. Hoàng Thị Hằng

Quầy thuốc số 18 – Chi nhánh Công ty CPDP Bắc Ninh tại TP Bắc Ninh, DSTH. Hoàng Thị Hằng

Số 129 Thị Chung, Phường Kinh Bắc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh