Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 27 – CTCPDP Kỳ Thiên, DSTH Nguyễn Thị Uyên

Quầy Thuốc Số 27 – CTCPDP Kỳ Thiên, DSTH Nguyễn Thị Uyên

Thôn Đoài, Phường Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh