Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Vũ Thị Thanh Lan – Công ty CPDP Bắc Ninh – Chi nhánh Từ Sơn, DSTH. Vũ Thị Thanh Lan

Quầy Thuốc Vũ Thị Thanh Lan – Công ty CPDP  Bắc Ninh – Chi nhánh Từ Sơn, DSTH. Vũ Thị Thanh Lan

120 Khu phố Hạ, Phường Đình Bảng, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh