Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Bác Sỹ Lộc (Quầy Thuốc Mỹ Lộc)

Phòng Khám Bác Sỹ Lộc (Quầy Thuốc Mỹ Lộc)

Thôn Phụng Du 1, Xã Hoài Hảo, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định