Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Mai Hoa, DSTH: Phạm Thị Hoa

Quầy Thuốc Mai Hoa, DSTH: Phạm Thị Hoa

Đội 8, Đa Kia, Bù Gia Mập, Bình Phước