Tổng đài:
1800 9229

Bệnh Viện Sơn Trà,

Bệnh Viện Sơn Trà,

Số 1118 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng