Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 14, DS Giàng Thị Dính

Quầy Thuốc Số 14, DS Giàng Thị Dính

Bản Nà Bủng 2, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên