Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Bích Phượng, DSTH Lê Thị Bích Phượng

Quầy Thuốc Bích Phượng, DSTH Lê Thị Bích Phượng

Số 9, Khu 3, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang