Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Trung Tâm, DSTH Lê Thị Thu

Quầy Thuốc Trung Tâm, DSTH Lê Thị Thu

Tổ 2, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang