Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 03 – Trung tâm kinh doanh & dịch vụ Công ty CPDP Hà Nam, DSTH Nguyễn Thị Ngân

Quầy Thuốc Số 03 – Trung tâm kinh doanh & dịch vụ Công ty CPDP Hà Nam, DSTH Nguyễn Thị Ngân

Số 34 Nguyễn Văn Trỗi, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam