Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Chuyên Khoa sản Phụ Khoa

Phòng Khám Chuyên Khoa sản Phụ Khoa

Thôn Bài Tâm, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội