Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Phú Minh 1, Ds Nguyễn Thị Minh

Quầy Thuốc Phú Minh 1, Ds Nguyễn Thị Minh

Đường 16, Phú Thọ, Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội