Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hoàng Lâm, Nguyễn Thị Hồng Thơm (Thuốc Công Ty TNHH Thành Sen)

Quầy Thuốc Hoàng Lâm, Nguyễn Thị Hồng Thơm (Thuốc Công Ty TNHH Thành Sen)

Thôn Cầu Đá, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh