Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Thanh Mai, DSTH. Trần Thị Thanh Mai

Quầy Thuốc Thanh Mai, DSTH. Trần Thị Thanh Mai

Số 224, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh