Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Bác Sỹ Lê Duy Quyết

Phòng Khám Bác Sỹ Lê Duy Quyết

Thôn Lại, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương