Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Dũng Hà, Nguyễn Thị Hà

Quầy Thuốc Dũng Hà, Nguyễn Thị Hà

Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Hưng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương