Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hà Vy, Đỗ Thị Quyên

Quầy Thuốc Hà Vy, Đỗ Thị Quyên

Thôn Kim Đinh, Xã Đại Đức, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương