Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Phúc Minh, DSTH. Phạm Thị Xoan

Quầy Thuốc Phúc Minh, DSTH. Phạm Thị Xoan

Xóm 2, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương