Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 15, DSTH Phạm Thị Thủy

Quầy Thuốc Số 15, DSTH Phạm Thị Thủy

Kiot số 1, Chợ Đọ, Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện, Hải Dương