Tổng đài:
1800 9229

Chi Nhánh Công Ty CPDP Hải Phòng- Hiệu Thuốc Hải Phòng- Quầy Thuốc Số 250, DSTH Nguyễn Thị Mai

Chi Nhánh Công Ty CPDP Hải Phòng- Hiệu Thuốc Hải Phòng- Quầy Thuốc Số 250, DSTH Nguyễn Thị Mai

Thôn Phác Xuyên, Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng