Tổng đài:
1800 9229

Chi Nhánh CTCP DP Hải Phòng- Hiệu Thuốc Hải Phòng- Nhà Thuốc Thu Hà, DSĐH Vũ Thị Ngân

Chi Nhánh CTCP DP Hải Phòng- Hiệu Thuốc Hải Phòng- Nhà Thuốc Thu Hà, DSĐH Vũ Thị Ngân

Số 482 Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng