Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Lê Nga, DSĐH. Phạm Thị Thanh Phượng

Nhà Thuốc Lê Nga, DSĐH. Phạm Thị Thanh Phượng

Xóm 6, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng