Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Phương Anh, DSĐH Nguyễn Thị Hương Thơm

Nhà Thuốc Phương Anh, DSĐH Nguyễn Thị Hương Thơm

Số 202 Miếu Hai Xã, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng