Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Đường Minh Kha, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng