Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Sản Phụ Khoa

Phòng Khám Sản Phụ Khoa

605 Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng