Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc 164, Bùi Thị Oanh

Quầy Thuốc 164, Bùi Thị Oanh

Số 164 Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng