Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Bảo Châu, Ds.Nguyễn Thị Kim Tuyến

Quầy Thuốc Bảo Châu, Ds.Nguyễn Thị Kim Tuyến

Thôn 2, Xã Giang Biên, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng