Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hoàng Huệ, DSTH. Phạm Thị Thao

Quầy Thuốc Hoàng Huệ, DSTH. Phạm Thị Thao

Xóm 5, Xã Cao Nhân, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng