Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Lan Trường, DSTH. Vũ Thị Phương Lan

Quầy Thuốc Lan Trường, DSTH. Vũ Thị Phương Lan

Đường 17A, Đội 1, Thôn Lạng Am, Xã Lý Học, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng