Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 392- Công Ty CP DP Hải Phòng- Hiệu Thuốc Kiến Dương, DSTH Đinh Thị Trang

Quầy Thuốc Số 392- Công Ty CP DP Hải Phòng- Hiệu Thuốc Kiến Dương, DSTH Đinh Thị Trang

Kim Đới , Xã Hữu Bằng, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng