Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Hà Tâm, Ds Bùi Thị Thanh Tâm

Nhà Thuốc Hà Tâm, Ds Bùi Thị Thanh Tâm

Phố Cháy, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình