Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Phương Thúy, DSTH Phan Thị Thúy

Quầy Thuốc Phương Thúy, DSTH Phan Thị Thúy

Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên