Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc 26, Huỳnh Thị Ý Vy

Quầy Thuốc 26, Huỳnh Thị Ý Vy

Thôn Chấp Lễ, Xã Ninh Thân, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa