Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 1, Lưu Thị Thanh Diễm

Quầy Thuốc Số 1, Lưu Thị Thanh Diễm

Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa