Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Bác Sĩ Hà Hoàng Khanh

Phòng Khám Bác Sĩ Hà Hoàng Khanh

Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang