Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Thanh Phong, DS Thạch Thị Hồng Thơm

Quầy Thuốc Thanh Phong, DS Thạch Thị Hồng Thơm

Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu