Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Thanh Nguyên, DS Lý Thị Thu Thanh

Nhà Thuốc Thanh Nguyên, DS Lý Thị Thu Thanh

Thôn Bắc Lệ, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn