Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Thanh Thủy, DSĐH Trương Thị Hằng

Nhà Thuốc Thanh Thủy, DSĐH Trương Thị Hằng

Số 100 Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn